PRAVIDLA UNIVERZITNÍ OSMY 2018

Univerzitní osmy: pátek 8. 6. 2018

Magistrát hl. m. Prahy Český veslařský svaz,
Pražský veslařský svaz, ČVK Praha a další pražské kluby a oddíly

Přihlášky:

Přihlášky: závod č. 3 (univerzitní osmy) do 28. 5. 2018 (pondělí) – online – www.veslo.cz nebo na adresu tomas.macas@upce.cz

Losování:

Losování: dne 30. 5. 2018 (středa) v 15:00 hodin v kanceláři sekretariátu ČVS. V zápise o losování budou uvedeny pokyny pro umístění lodí mimopražských účastníků, způsob prezentace pro páteční závody, datum, čas a místo prezentace pro ostatní závody.

Dráha na Vltavě pro 5 lodí na 2 000 m, vybójkovaná zatáčka cca 1 250 m před cílem. Start na 2 000 m pevný, na 1 500 m a 1 000 m volné, cíl na pravé straně mezi Železničním a Palackého mostem.

Poznámky:

Vložený závod universitních osmiveslic se uskuteční v pátek 8. 6. 2018 v odpoledních hodinách. Závod se jede jako Akademické mistrovství České republiky s mezinárodní účastí. Závod se jede na trati 1 000 m, při více než pěti lodích se uskuteční rozjížďky. Do závodu se mohou přihlásit pouze posádky, reprezentující jednotlivé university či VŠ (nikoli fakulty) a mohou být složeny z mužů i žen. Závodu „univerzitních osmiveslic 2018“ se mohou účastnit studenti vysokých škol, prezenčního i dálkového studia.  Podmínkou je odpovídající potvrzení o studiu, nebo výpis z karty studenta. V rámci závodu je dovoleno mít v jedné osmiveslici startující za VŠ max. 3 absolventy do 35 let. Pouze takováto osmiveslice se může ucházet o titul AMČR, podmínkou je také start minimálně 5 osmiveslic, jak v kategorii mužů, tak i žen.

Kompletní pravidla Primátorek naleznete zde.